Tuesday, September 15, 2015

Special Feature:
Batman Returns/ Batman The Animated Series
LCA Entertainment 1992 Licensing Booklet

1992 was a great year to be a Batman fan... Batman Returns hit theaters, Batman The Animated Series ruled television, and Batman merchandise dominated stores. Today's post gives a great reference for just how prevalent Batman items were back in '92. The licensing firm LCA Entertainment created this large pamphlet (10" x 13.5") to get retailers pumped up for Batman items coming from the bevy of companies listed. "Don't Be Left Out In The Cold... Are You Ready For 1992?"

 photo lcabook1_zpsssmkt4bv.jpg

 photo lcabook2_zpsm9otfb1x.jpg

 photo lcabook3_zpsw6shuyfv.jpg

 photo lcabook4_zpsnmgb6frt.jpg

 photo lcabook5_zps8ahcnkjd.jpg

 photo lcabook6_zpsysygkwzc.jpg

 photo lcabook7_zpshffucqy9.jpg

 photo lcabook8_zpsuwki9pev.jpg

6 comments:

  1. Máy tính để bàn là một trong những thiết bị điện tử khá thông dụng được nhiều người sử dụng để học tập, làm việc và giải trí. Mặc dù chúng ta sử dụng máy rất cẩn thận nhưng có những thói quen tưởng chừng như vô hại lại ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy tính để bàn cũ của bạn. Vậy, cụ thể những thói quen đó là gì? Nếu bạn cũng đang sử dụng máy tính để bàn cũ, hãy tham khảo thông tin ở bài viết dưới đây để có thông tin cho mình nhé
    Những Thói Quen Xấu Ảnh Hưởng Đến Tuổi Thọ Của Máy Tính Để Bàn Cũ


    ReplyDelete